Thứ Sáu, ngày 07 tháng 3 năm 2014

BỒI DƯỠNG TIN 2014-2015

 • DANH SÁCH HỌC SINH:
  • Các em vào xem thông tin của cá nhân có đúng chưa nhé: DS_BDTin_14_15
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  • Tài liệu tham khảo: Tham_Khảo
  • Các em nếu sưu tập được tài liệu nào hay thì gửi qua mail cho cô để cô chia sẽ với các bạn khác nhé! (nguyencucdk@gmail.com)
 • BÀI TẬP:
 • PHẦN MỀM:  


Thông tin liên hệ:
 • Điện thoại: 0938.038.735
 • Mail: nguyencucdk@gmail.com

Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2013

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Tin học dành cho THCS

I. Tin học dành cho THCS quyển 1

Phần 2: Những vấn đề cụ thể - Chương 2: Phần mềm học tập

II. Tin học dành cho THCS quyển 2

Phần 2: Phần mềm học tập

II. Tin học dành cho THCS quyển 3

Phần 2: Phần mềm học tập

Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2012

Lớp Bồi Dưỡng HS Giỏi Khối 8 (2012-2013)

Danh sách HS lớp BD Tin 2012-2013

Bài tập:
Tham khảo:
Phần mềm:
Liên hệ:
 • GV Tin học: Cô Nguyễn Thị Cúc
 • Email: thuythan@ymail.com - nguyencucdk@gmail.com