Thứ Sáu, ngày 07 tháng 3 năm 2014

BỒI DƯỠNG TIN 2015-2016

  • DANH SÁCH HỌC SINH:
    • Các em vào xem thông tin của cá nhân có đúng chưa nhé: BDTIN 15-16 (Cập nhật ngày 9/11/2015)
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  • BÀI TẬP:
  • PHẦN MỀM:  


Thông tin liên hệ:
  • Điện thoại: 0938.038.735
  • Mail: nguyencucdk@gmail.com

Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2013

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Tin học dành cho THCS

I. Tin học dành cho THCS quyển 1

Phần 2: Những vấn đề cụ thể - Chương 2: Phần mềm học tập

II. Tin học dành cho THCS quyển 2

Phần 2: Phần mềm học tập

II. Tin học dành cho THCS quyển 3

Phần 2: Phần mềm học tập

Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2012

Lớp Bồi Dưỡng HS Giỏi Khối 8 (2012-2013)

Danh sách HS lớp BD Tin 2012-2013

Bài tập:
Tham khảo:
Phần mềm:
Liên hệ:
  • GV Tin học: Cô Nguyễn Thị Cúc
  • Email: thuythan@ymail.com - nguyencucdk@gmail.com